jarle.petterson.media
Intervju med Jan Egeland | jarle.petterson.media – tysnes
På forsommeren 2008 intervjuet jeg daværende NUPI-direktør Jan Egeland (nå Flyktninghjelpens generalsekretær) om næringslivets samfunnsansvar – til et temabilag i Dagens Næringsliv. – Næringslivet må ta samfunnsansvar Når norske virksomheter slipper ut drivhusgasser, kan det få konsekvenser for fjerne stillehavsøyer. Når vi importerer tropisk tømmer, ser vi ikke konsekvensene, men det gjør befolkningen i de …