jarek-kefir.org
FILM SEKIELSKIEGO „TYLKO NIE MÓW NIKOMU” I POMINIĘTE W NIM KWESTIE
Film Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu” nie ujawnia całej prawdy o pedofilii! Film „Tylko nie mów nikomu” Tomasza Sekielskiego (popiera liberalną i kapitalistyczną wizję św…