jarek-kefir.org
UE WŁAŚNIE SIĘ ROZPADA! DLACZEGO MEDIA MILCZĄ?!
Kilka dekad temu ogłoszono „koniec historii”, ostateczny triumf liberalnej demokracji, przyjęcie modelu technokratycznego, w którym większą władzę mają niewybieralne, ale służące psycho…