jarek-kefir.org
Prawda o świecie i ludzkiej naturze jest prosta, ale też trudna do zaakceptowania
Jaka jest prawda o prawdziwej naturze człowieka? Jest ona bardzo prosta i jednocześnie.. bardzo trudna do pojęcia. I jeszcze trudniejsza do zaakceptowania. Napisano o tym opasłe tomy z różnych dzie…