jarek-kefir.org
Niezwykłe przesłanie dla młodych od osoby starszej
Każą nam żyć dla innych. Dla rodziny, państwa, ojczyzny, religii, ideologii, wartości, tradycji, systemu. Każą nam być żertwami ofiarnymi by budować PKB, wolny rynek, by system był większy i potężn…