janz.cz
Fotografické základy – Kreativní expozice
Dalším dílem fotografických základů věnovaným expozici je článek zabývající se rozdílem mezi technicky správnou expozicí, kreativní expozici a technicky správnou kreativní expozicí. V minulých člán…