janz.cz
Adobe Photoshop – HDR tónování portrétů
Efekt HDR fotografie není obecně pro portréty vhodný. Existují však výjimky u portrétů, u kterých chceme vyjádřit sílu nebo chceme zdůraznit drsný vzhled portrétovaného. To je případ i této fotogra…