janz.cz
Časopis FOTO
Redakce časopisu FOTO včera zveřejnila odkaz na bezplatné stažení 18. čísla časopisu. Odkaz najdete zde: Časopis FOTO je přímým nástupcem zrušeného časopisu DIGIfoto, který vycházel do konce roku 2…