janz.cz
Two Birds One Stone – postup tvorby fotografické koláže
V článku podrobně popisuji vznik fotografické koláže od výroby kulis, jejich fotografování, složení výsledného obrazu v počítači až po jeho finální stylizaci.