janoberg.me
“Vittnesrapport från Aleppo, en annorlunda konfliktanalys och vägar till fred i Syrien”
Videoinspelning av Jan Öbergs föredrag i Stockholm februari 2017 Inspelningen är uppdelad i två delar: Del 1: Vittnesrapport från Aleppo 60 min. Del 2: Debatt och vägar till fred i Syrien 45 min. B…