jannekelootens.com
een les op de faculteit Sociale Wetenschappen (UBA)
Alles is politiek, zegt men in Argentinië. Kranten, vakbonden, studieverenigingen, het kiezen van besturen hangt nauw samen met het aanhangen van politieke stromingen. Begin tegen een Argentijn ove…