jannea.se
Väldigt blandade läten och en hel radda med rytmiska trumljud – Janne A
Det är fredagsdansen och det låter som tunga basuner, men det svänger och idag är det australiske Fisher som står för ljuden som mullrar i mina lurar. Den är både irriterande och får mig att vilja dansa på samma gång. I övermorgon hatar jag den säkert, men idag är det ”Losing it” som är dagens …