janlampo.com
[Literatuur] Verstekelingen in het Letterenhuis. Over boeken en dedicaties.
In 1899 verscheen de bundel Metter Sonnewende met een Voorrede van Willem Kloos en sonnetten door Prosper Van Langendonck, Fernand Toussaint [van Boelaere], Victor De Meyere, Herman Teirlinck, Jean…