janlampo.com
Geschiedenis – Olympische plantrekkerij. De Antwerpse Spelen van 1920.
“Wij hebben gezien die schaar kortgerokte hemelsch blauwe juffers uit Amerika, Denemarken, Zweden met hun waaiende haren en bloote armen, veel schooner dan de godinnen onzer tafereelen op doe…