janlampo.com
Literatuur – Piet Van Akens “Twee van ’t Gehucht” (1991)
Tot in de jaren zestig stond de Rupelstreek bekend voor haar bloeiende steenbakkerijen. Hoewel die tijd voorbij is, bepalen kleiputten, droogloodsen, schoorstenen en arbeiderswoningen er op diverse…