janlampo.com
Literatuur – De mysterieuze toneelschrijver R.R. Graverson ontmaskerd.
“Onze ooren tuiten nog van het stormachtig applaus dat, dinsdagavond in den Nederlandschen Schouwburg, niet van de lucht was tijdens de opvoering van den ‘Ulenspiegel’ die Staf Br…