janiyaablog.wordpress.com
ஆசையின் திருமுகம்
அன்பு நண்பர்களே , வணக்கம். ஆசையின் திருமுகம் ஆசையின் திருமுகம் என்பது எல்லோருக்கும் அறிமுகமானது , ஆசையின் விளைவினால் உருவாகும் கோரமுகம் என்பது எல்லோரும் உணர்ந்தது. திருமுகம் என்பதற்கும் கோரமுகம் என…