janiyaablog.wordpress.com
மந்த்ரமும் மாந்த்ரீகமும் தொடர்ச்சி . . . 4
அன்பு நண்பர்களே , வணக்கம். மந்த்ரமும் மாந்த்ரீகமும் தொடர்ச்சி . . . 4 நாம் அறிந்து கொள்ள முயலும் இந்த யோகம் மூலிகை மந்த்ரம் பகுதியில் மூலிகைகளை பற்றிய பாகத்தை இப்போது காணப் போகின்றோம் . அஷ…