janiaaltonen.net
Yrittäjyys ja parisuhde
Yrittäminen elämäntapana saattaa olla parisuhteelle kova koetinkivi. Joskus riskit ovat suuret ja sitä kautta myös menettämisen pelko saattaa joskus vaivata parisuhdetta. Tilanne saattaa joskus oll…