janiaaltonen.net
Pitäisi pystyä muuttamaan push pulliksi? - Jani Aaltonen
Perjantaina kävin asiakkaan kanssa mielenkiintoisen keskustelun, jossa pohdimme ajatuksia kuinka B2B- yritys voi muuttaa perinteisen ”huutava” ja ”työntävän” myyntityylin asiakasta kiinnostavaksi ja dialoginomaiseksi toiminnaksi. Asian mielenkiintoiseksi tekee se, että B2B- maailmassa ei päätöksiä tehdä kovin spontaanisti ja asiakkailla on tietyt kumppanit, tavat ja sykli jolla he toimivat. Perinteinen myyntityyli jossa viestiä työnnetään asiakkaile jonkun kanavan …