janbontje.wordpress.com
Gedicht: Lof der Zotheid
Erasmus schreef in 1509 tijdens zijn lange reis van Italië naar Engeland als ontspanning een boekje dat hij opdroeg aan zijn vriend Thomas More en dat nu nog hoogst amusant is. Naar aanleiding van…