janbontje.wordpress.com
Column: Credo
Credo ‘Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen ik vraag van poxebzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen’. Het gedicht ‘Credo’ van …