janayugaya.lk
රාජපක්ෂ යුගයකට කාදිනල් ආවඩන ලකුණු.... "ආණ්ඩුවට විරුද්ධව නැගී සිටින" ලෙස කාදිනල් මහින්ද පාර්ශවයෙන් ඉල්ලයි.... - ජනයුගය
Oppose the government