jaladaafrica.org
Diphetogo Tsa Tlhamalalo* Kgotsa Goreng Batho Ba Tsamaya Ba Tlhamaletse
Setswana Keabetswe Motlhodi (Ya ga Mũmbi W Ngũgĩ, Xmas 2015 @ Irvine, California, e ranolotswe go tswa go the Gikuyu ka mokwadi) Bogologolo tala batho ba kile ba bo ba tsamaya ka maoto le matsogo, …