jaladaafrica.org
Pirlitol Darodiingol/Ko Wazi Yimve Njahirta Dardarnde
Fombina Farida Yahya Ndenno/voyma yimve zon no njahira kosze bee juuze bana tagle ze kosze nayi njahirta. Vivve Aadama vuriino Mboju, Sirgu e gaduuru ladde yaawugo. Kosze bee balbe vuriino vadootir…