jaladaafrica.org
Umkhankaso Wokuhamba Uqondile: Yindaba Abantu Behamba Beqondile
isiNdebele Junior Moyo Kudala abantu babehamba ngenyawo lezingalo njengazo zonke inyamazana ezilenyawo ezine. Abantu babehamba ngokuphangisa ukwedlula umvundla, ingwe kumbe ubhejane. Inyawo lezinga…