jaladaafrica.org
Mbongwana ya Kotelema, to pe, Pona Nini Bato Batambolaka ya Kotelema ?
Lingala Richard Ali A Mutu Mikolo eleki penza, bato bazalaki kotambola na maboko pe na makolo lokola banyama nyonso ya mokili oyo etambolaka na makolo minei. Bato bazalaki mbangu koleka mboloko, nk…