jaladaafrica.org
Mapinduzi ya Kutembea Wima
Kiswahili Idza Luhumyo Hapo zamani, binadamu alitembea kwa mikono na miguu kama wanyama wengine walio na miguu minne. Alikwenda kwa kasi hata kuliko sungura, chui na kifaru. Kati ya viungo vyote vy…