jaladaafrica.org
“Ngiyakuxwayisa” Ilotshwe Ngu E.C. Osondu
Ungabothenga imota. Ungaboyitshayela. Ungalandeli isixwayiso sokuthola isithupha sokutshayela imota emazweni ungakayifika. Amapholisa akweleMelika awakwazi ukuthi isithupha sokutshayela imota emazw…