jaladaafrica.org
“Izinyembezi Zelanga / Tears Of The Sun” by Sihle Ntuli
Izinyembezi Zelanga simangale sizibukela ilanga imvula ibikhala ebusweni ilanga laseRhini belikhala izinyembezi bekushaya amanzi esihlabathini izinhlungu zelanga zingapheli kodwa noko lona belisakh…