jakzyc.com.pl
Matrix Ostatecznie Przestał Istnieć!!! – Śmię Wątpić…?
„DOPÓKI NIE UCZYNISZ NIEŚWIADOMEGO – ŚWIADOMYM, BĘDZIE ONO KIEROWAŁO TWOIM ŻYCIEM, A TY BĘDZIESZ NAZYWAŁ TO PRZEZNACZENIEM.” C.G.JUNG Po Tysiącleciach Zniewolenia dla Naszej…