jakubcata.eu
Zbor - Jakubčatá
Chceme dať do stretnutia s Ním viac zo seba a dobrá práca potrebuje prípravu, preto sa stretávame každý štvrtok o 19:00 na fare, môžeš prísť kedykoľvek, si medzi nami vítaný/á. Hudba a spev sú pre nás úžasné dary. Dávajú nám možnosť chváliť, sláviť, približovať a viac cítiť nášho Pána. Aktívne nimi slúžime pri svätých omšiach. …