jajesamkreator.com
Šta se dešava kada se iste misli stalno ponavljaju? » JaJesamKreator
Zamislite svaku misao koju mislite kao mentalnu fotografiju. Kada je misao izložena mozgu, vrlo malo toga se događa, ali