jajesamkreator.com
Psiholog Dale Carnegie: Nekoliko savjeta za srećniji život » JaJesamKreator
Pisac, psiholog i pedagog Dale Carnegie je razmišljao i živio po principu „na svijetu nema loših ljudi“. Postoje samo neugodne