jaipurthrumylens.com
Jaipur Kite Festival on Makar Sankranti |A Photo Journey
Jaipur Kite Festival is celebrated on Mankar Sankranti, 14th January every year.