jackps.com
新娘秘書哪邊找?
新娘秘書簡稱新秘,海外地區有稱為新娘跟妝或Makeup artist,早期結婚新娘大部分必須到婚紗公司或美容院…