izvorcemk.wordpress.com
Неофицијален календар за учебната 2018 – 2019 год.
Поради потребите на сите наставници да имаат Календар за учебната година, за да можат да ги изработат квалитетно своите планирања, а министрството не чуствува потреба навремено да го објави истиот,…