izvorcemk.wordpress.com
Се тресеше гората, се роди глувче!
Новиот предлог закон за основно образование е глувчето. Сите оние што се надеваа на ПРОМЕНИ, сите оние што се надеваа на нов систем, ќе останат со подзинати усти. Мене вилицата ми падна до колена. …