izvorcemk.wordpress.com
Прирачник и учебник
Оваа литература е наменета за предметна настава. Прирачникот е наменет за наставниците кои го предаваат изборниот предмет „Програмирање“ а учебникот е за учениците од петто осмолетка по предметот …