izvorcemk.wordpress.com
Календар за учебната 2017/18 год.
Нормално, НЕОФИЦИЈАЛЕН т.е. мој! Официјалниот ќе излезе …….. не се знае кога. Досега се покажало дека е точен. Можете да го превземете и споделувате но Ве молам назначете го изворот. …