izvorcemk.wordpress.com
Предлог активности за согледување на концептите програма и инструкција
Линк до игра преку која учениците се воведуваат во програмирањето (кликни на сликичката)