izvorcemk.wordpress.com
Работа со компјутери и основи на програмирање за IV одд. – Содржини
Содржините за предметот Работа со компјутери и основи на програмирање IV ги објавувам на бaрање на колешка. Овие содржини се направени според програмата, некои од насловите се малку изменети со цел…