izvorcemk.wordpress.com
За интерно оценување
Правилник за интерно оценување pravilnik_osnovno_1 Вака изгледа инструментот кој го приложувам заедно со ученичките трудови за интерно оценување sledenje-po-ucenik-2…