izvorcemk.wordpress.com
Неофицијален – ориентационен календар за учебната 2016- 17 год.
Бидејки МОН и БРО не го објавуваат календарот за новата учебна година тогаш кога ни е потребен т.е. кога ги изработуваме нашите распореди и програми за работа, еве јас направив календар за новата у…