izvorcemk.wordpress.com
РК – Сумативна описна оцена
И на крај како – така дојдовме до сумативната оцена за предметот „Работа со компјутери и основи на програмирање“ Видов објавени оцени во групата за трето одделение за кои сметам дека не се ба…