izvorcemk.wordpress.com
Сооднос на мерките за време- презентација
Soodnos na merkite za vreme