izvorcemk.wordpress.com
РК – Програмирање и програмски јазик
Содржината на подготовката е превземена од прирачникот „Програмирање“ Во прилог го објавувам и прирачникот кој се однесува за наставниците кои предаваат во предметна настава но сметам дека и нам ќе…