izvorcemk.wordpress.com
Табела – Еквивалентни дропки
Не е во тек со она што го работиме сега ама е многу добро еквивалентни дропки табела