izvorcemk.wordpress.com
Проверка на делењето со множење
Proverka-na-delenjeto -so- mnozenje – презентација