izvorcemk.wordpress.com
Линк до материјалите од обуката„Работа со компјутери и основи на програмирањето“
Поради тоа што во коментарите некои наставници ми напишаа дека не можат да најдат материјал за планирање на часовите за „Работа со компјутери и основи на програмирањето“ повторно го објавувам линко…